500.000 cestujících odbaveno pomocí eGate na Letišti Václava Havla Praha

31.07.2014 -

Vítkovice IT Solutions, a.s. jsou dodavatelem systému kontroly cestujících pomocí biometrických pasů pro Policii České republiky Ředitelství služby cizinecké policie od prosince roku 2011. Tři elektronické brány (eGate) instalované v příletové hale Terminálu 1 umožnili v průběhu července 2014 vstup přes hranici do České republiky již pro více než 500.000 cestujících. Všichni tito cestující s biometrickým pasem využili pohraniční kontroly pomocí eGate a zajistili tak této technologii nečekanou efektivitu v několika směrech. Z hlediska statistik se tímto způsobem Česká republika zařadila v rámci Evropy mezi Německo a Anglii, protože žádná z jiných evropských zemí se nemůže pochlubit větším průměrným počtem úspěšných průchodů cestujících na jeden eGate.

Zdárně jednoduchý princip spočívá v tom, že cestujícímu ke vstupu do schengenského prostoru stačí pouze platný cestovní doklad obsahující biometrické prvky, které jsou následně elektronicky načítány z daného pasu, automaticky vyhodnoceny a porovnány s obličejem vstupujícího. Systém pak samostatně provede vyhodnocení biometrických dat a uvolní průchod hraniční kontrolou nebo naopak vstupu zamezí. Totožnost cestujících ověřuje výhradně elektronický biometrický systém bez nutnosti fyzické přítomnosti policisty, výsledek je v tomto případě tedy zřejmý: rychlejší a komfortnější odbavení.  Automatický e-Gate zjednodušuje proces odbavení nejen cestujícím, ale i policistům provádějícím hraniční kontrolu. Standardní doba odbavení policistou představuje 30 až 40 vteřin, zatímco odbavení v e-GATE/EasyGO trvá 16 vteřin.

Úspěšnost řešení ocenila i hodnotitelská komise spolu s Řídícím výborem CACIO, která pod záštitou předsedy vlády a ministra průmyslu a obchodu udělila systému EasyGo vítězství v soutěži IT projekt roku 2012.