VÍTKOVICE IT SOLUTIONS členem Technologické Platformy „Energetická bezpečnost ČR“

07.03.2014 - Technologická Platforma „Energetická bezpečnost ČR“ je sdružení veřejných, soukromých subjektů i akademické obce. Tato základna umožňuje dialog, transfer know-how a sjednocení postupu k dosažení cíle mezi veřejným, privátním a akademickým sektorem.

Cílem Technologické Platformy „Energetická bezpečnost ČR“ je podporovat a pěstovat legislativní prostředí, certifikaci a standardizaci, rozvoj, výzkum a vývoj v oblastech:

 • energetická bezpečnost
 • ochrana infrastruktury
 • kybernetická bezpečnost

Chceme působit zejména při:

 • konsolidaci českých zájmů v oblasti průmyslu, státní správy a výzkumných organizací
 • koordinaci národního zabezpečení kritické infrastruktury s ohledem na energetickou strategii a bezpečnost dodávek
 • projektech bezpečnosti páteřních a lokálních sítí především v místech kritické infrastruktury a logistiky státu
 • vývoji nových metodik, standardů a certifikacích
 • vývoji nových bezpečnostních technologií
 • zapojování domácích vědeckých a průmyslových kapacit – Centra kompetence a excelence
 • vytváření spolupráce vědeckých a průmyslových subjektů z různých oborů

Naší ambicí je ustavení ČR jako leadera v oblasti řešení problémů ochrany kritické infrastruktury v EU s cílem posílení evropských příležitostí pro český průmysl a VaV sektor. Našimi poradci jsou špičkoví odborníci a významné osobnosti ze souvisejících oborů.

Mezi naše členy v současnosti patří:

 • významné složky státu a státní podniky
 • přední energetické firmy
 • společnosti spravující rozvodné sítě a energovody
 • mobilní operátoři
 • softwarové společnosti
 • významné společnosti zabývající se kybernetickou bezpečností, ostrahou střežených objektů, významná vývojová centra, univerzity

 Odkaz na Technologickou Platformu „Energetická bezpečnost ČR“