VÍTKOVICE IT SOLUTIONS musely předat veškerou činnost a odpovědnost za sociální dávky společnosti OKsystem

01.01.2014 - Společnost VÍTKOVICE IT SOLUTIONS od konce prosince nenese žádnou odpovědnost za výplatu sociálních dávek. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) společnosti sdělilo, že nyní má příslušné činnosti smluvně na starosti OKsystem, a to podle stávající rámcové smlouvy z roku 2010.

Společnost OKsystem v dalším kroku sdělila, že nepotřebuje součinnost VÍTKOVICE IT SOLUTIONS. Společnost VÍTKOVICE IT SOLUTIONS současně nemohla podepsat smlouvu na základě jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU) vyhlášeného MSPV. Samotné toto JŘBU právně napadla společnost Fujitsu Technology  Solutions s.r.o.

„Znamená to, že jsme ukončili všechny aktivity spojené s aplikacemi pro výplatu sociálních dávek, a všechny kompetence jsme museli prakticky okamžitě a v plném rozsahu přenechat staronovému dodavateli, tedy společnosti OKsystem,“ uvedl generální ředitel a místopředseda představenstva společnosti VÍTKOVICE IT SOLUTIONS Vladimír Měkota.

Dodal, že za další kroky tohoto dodavatele, společnosti OKsystem, s.r.o., nemohou nést VÍTKOVICE IT SOLUTIONS žádnou odpovědnost. „Nemáme žádný smluvní vztah se společností OKsystem ani novou smlouvu s MPSV a tedy ani žádné pravomoci,“ řekl V. Měkota

Společnost VÍTKOVICE IT SOLUTIONS od začátku sporu o zakázku MPSV upozorňuje, že společnost OKsystem s.r.o., uvedla v omyl Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) a usilovala jednoznačně o návrat k původnímu stavu, kdy zhruba deset let neměla jako dodavatel MPSV žádnou konkurenci. Nasvědčovala tomu i nekvalitní spolupráce při tvz. migraci dat a dalších činnostech. Současná situace, kdy VÍTKOVICE IT SOLUTIONS naprosto nemají přehled o tom, jak bude od dnešního dne fungovat příslušná agenda úřadů práce, je potvrzením, že společnosti OKsystem nikdy nešlo o uživatele aplikací či příjemce dávek.

Vedení společnosti VÍTKOVICE IT SOLUTIONS nadále vidí za nastalou situací především vyostřený konkurenční boj. Řada tvrzení, která se objevují i v úředních dokumentech, je nepravdivých.

Právní zastoupení VÍTKOVICE IT SOLUTIONS nyní na základě analýzy připravuje další kroky k ochraně dobrého jména společnosti. Případné potíže s výplatou sociálních dávek nebudou způsobeny společností VÍTKOVICE IT SOLUTIONS.

KONTAKT: Eva Kijonková, mediální zastoupení, tel. +420 721 857 097