Dodávka soupravy biometrického systému pro automatické rozlišení tváří

20.06.2013 -

VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. dokončila zakázku pro objednatele VOP CZ, s.p. na dodávku soupravy biometrického systému pro automatické rozlišení tváří pro pracoviště ochrany VIP osob. Systém je koncipován jako mobilní, lehce přenosný a sestavitelný autonomní biometrický systém. V rámci vývoje systému bylo řešeno zajištění dostatečně kapacitního a nezávislého napájení biometrických kamer a komunikačních modulů, zajištění stabilní a výkonné rádiové komunikace a implementace automatických identifikačních a rozpoznávacích funkcí. Systém je schopen identifikovat a automaticky rozpoznat osobu v kontrolovaném prostoru a odpovídajícím způsobem na situaci reagovat. Součástí dodávky byl jak HW, včetně biometrických kamer a bezdrátového komunikačního modulu pro přenos obrazu mezi kamerou a operátorským pracovištěm, tak i specifické SW vybavení pro automatické rozpoznání tváře a správu a administraci systému.