Digitální povodňový plán Moravskoslezského kraje

22.05.2013 -

Společnost VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. dokončila zpracování Digitálního povodňového plánu Moravskoslezského kraje pro Povodí Odry s.p. v rámci projektu Digitální povodňový plán Moravskoslezského kraje a modernizace povodňového varovného systému, jež je zaměřen na rozvoj a modernizaci systému varování a informování obyvatelstva. V rámci projektu byl zpracován digitální povodňový plán (pořízení a zpracování vybraných databází), vytvořena grafická část, jež obsahuje konfiguraci mapové části, gisových vrstev, vytvoření mapových pohledů z hlediska potřeb kraje a obcí. Současně s tím byla zpracována databázová část, to znamená naplnění centrální databáze daty ohrožených a ohrožujících objektů, důležitých organizací, evakuačních míst, srážkoměrných stanic apod.

Byly integrovány odkazy pro obrazové sledování z vodních děl, propojení na Krizový plán Moravskoslezského kraje, implementována aplikace pro pravidelnou replikaci databází z centrální databáze do lokální off-line verze a realizováno rozdělení na veřejnou a neveřejnou část digitálního povodňového plánu.

Příslušní uživatelé byli zaškoleni a k dispozici je servisní podpora systému.