Akcelerátorem vývoje Systémové integrace na trhu je tlak na bezchybné zvládnutí implementace IS/IT v podniku tak, aby byly v maximální míře podpořeny jeho podnikatelské aktivity. Společnost VÍTKOVICE IT SOLUTIONS má ve svých cílech stát se systémovým integrátorem, přičemž chceme využít potenciál vlastních kompetencí a poskytovat co nejvíc služeb vlastními zdroji. Jsme společností, která má přímý vztah k zákazníkům, podílí se na řešení a integraci celé řady projektů, čímž se na základě dlouhodobého partnerství spolupodílí na naplňování celopodnikové strategie u zákazníka.

Portfolio společnosti pokrývá téměř veškeré oblasti služeb, jak z oblasti HW infrastruktury, tak z oblasti dodávky aplikačního SW. Disponujeme konzultanty a nabízíme služby při přípravě IT strategii a koncepci rozvije IS/IT. Svými znalostmi poskytujeme služby v oblasti návrhu globální i detailní architektury řešení, kde jsme schopni efektivně implementovat nejmodernější technologie pro integraci všech systémů. Pro zákazníka přebíráme také odpovědnost za definic požadavků, výběr technologií, dodavatelů a garantujeme realizaci a provoz komplexního řešení.