GIS

 

GIS – Geografický Informační Systém
 

Naše společnost se zabývá již 18 let vývojem, implementací a integrací informačních systémů vč. budování informačních systémů na bázi GIS. Snažíme se nabídnout skutečně ucelenou sadu produktů a služeb na poli GIS zejména pro veřejnou správu a průmyslové organizace. Do oblasti zaměření společnosti patří GIS řešení pro podporu složek integrovaného záchranného systému, systémů krizového plánování a řízení a podnikových IS.

 

Partnerství

Od roku 2013 jsou VÍTKOVICE IT SOLUTIONS partnerem společnosti Esri a Latitude Geographics.

Zároveň jsme se stali výhradními distributory SW Geocortex pro Českou republiku a Slovensko, s možností prodeje do Polska a Maďarska.

 

 

Preference

V obecné systémové rovině:

 • co nejdokonalejší zvládnutí špičkových světových technologií z oblasti GIS s vazbou na technologie související (zejména z oblasti relačních databázových systémů)
 • detailní znalost problematiky našich zákazníků a odpovídající interní neustále aktualizované analýzy
 • kvalitní návrhy tvorby GIS v konkrétních podmínkách (důraz na zohlednění konkrétní situace v daném prostředí včetně personálních a finančních aspektů)
 • důsledná integrace GIS s celkovým informačním systémem zákazníka

V oblasti datové základny:

 • kvalitní datové modely příslušných systémů a podsystémů (DKM, DTMM, DZMZ, územní identifikace, pasportní úlohy, …)
 • kvalitní metodiky pro
  • tvorbu jednotlivých subsystémů
  • přebírání (kontroly, konverze, implementace) příslušných subsystémů od dalších subjektů (katastrální úřady, správci inženýrských sítí,správci areálů, geodetické firmy, apod.)

V oblasti tvorby aplikačního software:

 • využití nejmodernějších vývojových nástrojů
 • vyváženost vývoje v oblasti desktopových a webových aplikací
 • vývoj ucelené sady aplikací (typicky pro podnikový GIS) integrovatelných do širšího IS

V oblasti personální politiky:

 • stabilní tým odborných pracovníků
 • Respektování standardů a podpora jejich tvorby a prosazování.

 

Poskytované služby
Zaměřujeme se především na:

 • analytické, projektové a konzultační práce z oblasti GIS vč. systémové integrace GIS
 • úpravu datové základny, tj. úpravu digitálních dat, která členíme na:
  • referenční mapový podklad
  • územní identifikaci (místopis)
  • uživatelská data
 • tvorbu SW aplikací pro oblast GIS - nad produkty firmy ESRI a Latitude Geographics
  • v oblasti desktop zejména s využitím mapových komponent MapObjects/ArcObjects (ArcGIS Engine, ArcGIS Runtime)
  • v oblasti webových a mobilních GIS aplikací s využitím technologie Geocortex