Bezpečnostní management

Proces smysluplné a efektivní ochrany vašich informací musí začínat detailní analýzou slabin a nedostatků ve vašem systému. Pouze znalost potenciálních bezpečnostních mezer umožňuje zavést efektivní a výkonná ochranná opatření.
Společnost VITSOL disponuje rozsáhlými zkušenostmi s penetračními testy, bezpečnostními a rizikovými analýzami, analýzami konfigurace, technickými audity a analýzou bezpečnosti aplikací. Jsme proto schopni naším zákazníkům zpracovat detailní bezpečnostní analýzy včetně návrhu odpovídajících bezpečnostních opatření i podílet se na realizaci a implementaci potřebných opatření.