Monitoring datových toků

V oblasti monitorování datových toků nabízíme produkty rodiny FlowMon firmy INVEA-TECH a.s. Portfolio tvoří kompletní řešení pro monitorování sítí na bázi toků (NetFlow/IPFIX), je tvořeno výkonnými autonomními FlowMon sondami, FlowMon kolektory a rozšiřujícími moduly - FlowMon pluginy. FlowMon sondy analyzují každý procházející paket a na základě těchto dat generují NetFlow statistiky. Tyto statistiky jsou exportovány na FlowMon kolektory, kde jsou uloženy a připraveny pro vizualizaci a analýzu uživatelem pomocí aplikace FlowMon monitorovací centrum, nebo Caligare Flow Inspector. Pomocí rozšiřujících modulů lze na kolektoru provádět pokročilejší analýzy NetFlow statistik, nebo využívat klasické metody SNMP monitorování.Monitorování sítě na základě IP toků přináší četné výhody a snížení finančních nákladů na správu sítě pro všechny - malé, střední a velké firmy, vládní organizace, akademické organizace i poskytovatele Internetu (ISP).