Síťová bezpečnost

Pro zajištění optimální úrovně bezpečnosti na datové síti organizace je třeba věnovat nemalé úsilí, které je založeno jak na vlastním korektním přístupu ke koncepci celé sítě, tak i na optimální volbě produktů, které zajistí, aby tato koncepce byla co nejlépe naplněna. Při tomto „tvrdém boji“ za Vámi stojí společnost VITSOL, která nabízí komplexní služby v oblasti řešení síťové bezpečnosti. Po prvotním ohledání počátečního stavu a konzultace se zákazníkem vám připravíme nabídku řešení, návrh finálního řešení a nakonec implementace vybraného řešení s využitím vhodných produktů. 
 

Firewally
Firewall je zařízení, které umožňuje bezpečný přechod mezi důvěryhodnou (např. interní podniková síť) a nedůvěryhodnou (např. veřejná síť Internet) sítí. Jedná se o zařízení, které na základě správně nastavených paketových filtrů dokáže účinně eliminovat nežádoucí provoz a to zejména ze strany nedůvěryhodné sítě. V rámci návrhu řešení je možní využít rozvněž osobní Firewally, tyto jsou jako software instalovány  na jednotlivé chráněné PC. Dnešní Firewally však nabízí velké množství dalších funkcí, mezi které patří např. systém detekce a prevence vniknutí (IDS/IPS), antivirový systém (AV) na ochranu mailových serverů a webu, anti-spamový systém pro maily (Nevyžádaná pošta - Spam), systém filtrování nežádoucího obsahu webových stránek (Content Filtering), bezpečný přístup jednotlivých uživatelů do důvěryhodné sítě ze sítě nedůvěryhodné pomocí virtuálních privátních sítí (VPN), či propojení jednotlivých důvěryhodných sítí přes sítě veřejné pomocí stejné funkcionality. Tyto funkce bývaly dříve nabízeny samostatně na jednotlivých zařízeních, dnes se ale dostává do popředí trend all-in-one (vše v jednom). Aktuálnost a tedy i účinnost Firewallu zajišťují pravidelné updaty (aktualizace) IDS/IPS, AV, Content Filtrů apod., které jsou Firewallu dodávány pomocí signatur stahovaných přímo od výrobce zařízení, nebo od jiné, výrobcem pověřené firmy. Tyto updaty jsou nabízeny ve formě podpory (maintenance), a jsou často zpoplatněny jednotlivě, jako jednotlivé moduly (lze např. koupit nebo nekoupit podporu modulu AV – vše dle požadavků organizace). Proto by koupi Firewallu měla bezpodmínečně předcházet analýza stávající sítě a poté přizpůsobení modulární architektury zařízení požadavkům zákazníka. Společnost VITSOL toto nabízí, stejně jako obstarání samotného hardware včetně potřebného software a jeho instalace - konfigurace. Jako další krok většinou následuje vývoj bezpečnostní politiky, její implementace a vše završuje následná průběžná údržba celého Firewallového systému.

Antiviry
Ačkoli se v dnešní době s klasickými viry tak, jak je známe z let předešlých, díky značné vyspělosti operačních systémů v podstatě nesetkáme a spíše se jedná o trojské koně, červy, různé spywary, malwary apod., jsou tyto formy ve svém důsledku mnohdy ještě nebezpečnější a dokážou pořádně zkomplikovat život. Z tohoto důvodu by měl být antivirový systém nedílnou součástí každého jednotlivého PC a serveru.
Aby bylo možno implementovat tu nejlepší ochranu proti virovým útokům, je nezbytné přijmout některá technická a organizační opatření. Rovněž je nutno zajistit, aby tato opatření byla aplikována ve všech odděleních (a pobočkách). Programy použité pro antivirovou ochranu musí vždy vycházet z nejmodernějších technologií a musí být pravidelně aktualizovány, jedině tak lze zaručit jejich vysokou účinnost při tvrdém zápase s mnohdy značně nebezpečnými „viry“.