Zabezpečení mobilní kanceláře

Mobilní podniková řešení umožňují na jedné straně zvýšit produktivitu zaměstnanců a snížit provozní náklady, na druhé straně současné možnosti připojení mobilních zařízení a jejich malé rozměry zvyšují riziko úniku, ztráty nebo zneužití citlivých firemních data. Ať již mobilní zařízení obsahuje jen mobilní kancelář nebo databázi celé organizace, ztráta kontroly nad těmito informacemi může firmu vážně ohrozit a způsobit značné škody. Jedním z klíčových faktorů mobilních podnikových řešení je proto zajištění bezpečnosti zpracovávaných dat.
Protože řešení zabezpečení mobilních dat musí zohledňovat množství různých faktorů (typ zpracovávaných dat, dopady a škody způsobené případnou ztrátou dat, technické a technologické možnosti, legislativní požadavky apod.) není možné a zejména účelné a efektivní prosazovat jedno konkrétní řešení. Společnost VITSOL proto při řešení této problematiky prosazuje využití následujícího postupu řešení:

  • Analýza rizik (resp. bezpečnostní audit) s následným stanovením nové bezpečnostní politiky organizace (resp. revizí stávající politiky) pro oblast mobilních uživatelů,
  • definice a analýza výchozího stavu v oblasti mobilních technologií, komunikační infrastruktury, bezpečnostních technologií a aplikačních požadavků na mobilní kanceláře,
  • návrh architektury řešení,
  • stanovení technologických komponent řešení a návrh řešení pro centralizovanou správu a administraci,
  • pilotní řešení,
  • implementace,
  • bezpečnostní projekt a havarijní plány projektu zabezpečení mobilních kanceláří,
  • komplexní projektová dokumentace.