Single Sign-On (SSO)

Implementace komplexního řešení identifikace a řízení přístupu uživatelů Single Sign-On (SSO) představuje elegantní řešení standardních provozních problémů – velký počet přístupových účtů = zapomenutá hesla. S pomocí Single Sign-On se uživatelé prostřednictvím jednoho účtu a hesla přihlásí do různých sítí, subsystémů nebo aplikací, např. do systému SAP, poštovních serverů, webovských aplikací, případně do vlastních vyvinutých aplikací. Single Sign-On je jedna z hlavních částí Identity and Access Managementu (IAM), která zejména zajistí, že uživatel je po centrálním přihlášení automaticky přihlášen do všech ostatních aplikací podle definovaných pravidel a rolí. SSO společně s IAM představuje centrální bod pro řízení přístupu uživatelů k IT aplikacím a zdrojům dat.
Řešení SSO nabízí využití technik autentizace uživatele pomocí:

  • znalosti tajemství (heslo),
  • vlastnictví předmětu (např. čipová karta, USB token) nebo
  • kombinace znalosti tajemství a vlastnictví předmětu.