SINA Data Dioda

Fort Fox Data Diode (FFDD) je řešení, které umožňuje bezpečné propojení dvou informačních systémů s rozdílnou úrovní ochrany dat. Jedná se o tzv. „jednosměrné“ propojení, kdy je možné data přenášet (kopírovat) ze systému s nižší úrovní klasifikace dat do systému s vyšší úrovní klasifikace dat. V opačném směru není přenos dat možný.