SINA Virtual Workstation

Jedná se o pracovní stanici, která umí pracovat jak v terminálovém režimu (SINA Thin Client), tak v režimu plnohodnotné pracovní stanice se zašifrovaným pevným diskem (SINA Virtual Workstation).
V režimu SINA Thin Client není využíván pevný disk pracovní stanice (není dostupný), veškeré terminálové relace probíhají v operační paměti (RAM) uživatelské stanice. V režimu SINA Virtual Workstation je dostupný pevný disk pracovní stanice. OS této uživatelské stanice je (včetně aplikací) nainstalován ve virtuálním stroji, který běží nad OS SINA. Není třeba žádná úprava uživatelských aplikací ani žádných speciálních aplikací pro uživatele. Uživatel může na svém virtuálním stroji provozovat OS Linux, MAC OS, MS Windows nebo UNIX. Ověřování totožnosti uživatele je zajištěno pomocí čipové karty nebo USB tokenu, které zároveň představují úložiště privátních asymetrických klíčů.
 

Vlastní SINA Virtual Workstation pak může pracovat ve třech základních režimech:

  • Off-line. V tomto režimu je pracovní stanice odpojena od datové sítě. Uživatel má přístup ke svému pevnému disku (chráněn šifrováním) a těm částem HW (periferie), které má v konfiguraci povoleny (tzv. řízený přístup k periferiím),
  • Open-network. Pracovní stanice má přístup ke svému pevnému disku (ten je chráněn šifrováním, příslušný klíč se nachází v úložišti tj. token nebo čipová karta) a má umožněn řízený přístup k periferiím pracovní stanice. Dále má umožněn nešifrovaný přístup do lokální sítě,
  • Closed-network. Tento režim zahrnuje dva výše uvedené režimy a má vystaveny chráněné VPN kanály pro přístup do ostatních lokálních sítí.