SINA

Vládní instituce a soukromé firmy získávají rozhodující výhody díky komplexnímu využití elektronické komunikace: síťové propojení všech globálních poboček, zaměstnanců a obchodních partnerů vytváří nový obchodní potenciál a nové skupiny zákazníků. Využití komunikace prostřednictvím úsporného internetu a konzistentní digitalizace výsledků procesů navíc přináší znatelné snížení nákladů.

Předpokladem pro komplexní využití elektronické komunikace pomocí privátní sítě WAN nebo Internetu je její odpovídající bezpečnost. Neautorizované osoby se nesmějí zmocnit citlivých informací nebo získat přístup k interním datům. Architektura Secure Inter-Network Architecture (SINA) umožňuje bezpečnou komunikaci v rámci virtuální privátní sítě (VPN). Je založena na mnoha komponentech, které jsou průběžně kontrolovány a přizpůsobovány novým požadavkům.