Davová bezpečnost - Online identifikace osob

S rostoucími nároky na bezpečnost prostor se zvýšeným pohybem osob, kde je předpoklad výskytu zájmových osob, se aktuálním tématem stávají technologická řešení, která umožní on-line analýzu tohoto prostoru.

Systém secuFACE v sobě kombinuje několik biometrických algoritmů a specifické přístupy, které ho činí aplikovatelným i do nejnáročnějších scénářů užití.

secuFACE využívá existující technologická řešení umožňující za dodržení určitých provozních podmínek rychlou a spolehlivou identifikaci zájmových osob z živého (live) obrazu konkrétní CCTV kamery.

 

Základem je existující seznam zájmových osob ve formě tzv. watch listu, kde je vytvořena databáze obsahující fotografii zájmové osoby a její demografická data (jsou-li k dispozici). Následná on-line analýza snímaného obrazu realizuje rozpoznání osoby v obraze, kde zpracovaná data ve formě výřezu (tokenu) obličeje jsou porovnávána metodou 1:N.

Následné akce systému (např. přenos alarmu konkrétnímu bezpečnostnímu dohledu) jsou zcela parametrizovatelné podle konkrétního případu užití. VITSOL jako systémový integrátor takových řešení zpravidla aplikuje technologie, které jsou úspěšně aplikovány autoritami, jakou je např. Ministerstvo zahraničí USA.

Pro každé řešení VITSOL realizuje studii proveditelnosti s ohledem na specifické podmínky každé aplikace, kde je ověřena proveditelnost a naplnění očekávání zákazníka.

Spolehlivost systémů založených na kontrole biometrických údajů nemůže být nikdy stoprocentní, je ale skutečností, že algoritmy rozpoznání se neustále optimalizují a vylepšují a v současné době je dosaženo dobrých výsledků ve spolehlivosti identifikace lidské tváře – obličeje, kde parametry identifikace osoby jsou porovnatelné například s otiskem prstu.

Systém secuFACE – vlastnosti:

  • Vysoce přesné řešení pro real-time biometrickou identifikaci (facial)

      o   pořízení referenčních dat včetně tzv. multi identity, kdy jedné osobě je přiřazeno více referenčních dat;

      o   FaceIT technologie pro porovnání kombinuje jak geometrii obličeje, tak texturu kůže;

  • Nastavitelné provozní parametry (míra shody, kvalita…) umožňují přizpůsobit provoz systému potřebám bezpečnostních požadavků;
  • Efektivní využití lidských zdrojů

       o   systém poskytuje širokou škálu informací pro bezpečnostní dohled

       o   několikanásobný watch-list může být monitorován simultánně

       o   koncové operátorské rozhraní je přizpůsobeno podle aktuálních potřeb

  • Snadná integrace do již existujících řešení

       o   kamery, hardware a databáze

       o   otevřená API rozhraní a dostupná SDK

  • Výkonné řešení pro monitoring a kontrolu zájmového prostoru prostřednictvím biometrie obličeje osoby

       o   detekce počtu výskytu osoby

       o   automatická aktualizace referenční databáze o osoby zachycené v obrazu kamery

       o   optimalizace a distribuce výkonu s ohledem na kapacitu systému

       o   možnost on-line / off-line analýzy dat

  • Přístup umožňující specifickou přípravu podoby aplikace včetně užití a nastavení work-flow s ohledem na specifické požadavky