BioMiddle

BioMiddle je standardně orientovaný biometrický middleware, který usnadňuje bezproblémové používání různých komponent biometrických systémů, čímž vytváří spolehlivá rozhraní a podporuje tak záměnu jednotlivých komponent na vysoce dynamickém trhu biometrických komponent v rámci životního cyklu vybraného projektu.

 

 

BioMiddle vytváří vrstvu mezi client services (aplikacemi) jako například Border Control, Access Control, IT-Logon a produktovými knihovnami výrobců biometrických zařízení.
Vysoce standardizovaná architektura dovoluje použití flexibilních designů. Každá logická jednotka může pracovat v různých prostředích a dokonce i v různých operačních systémech, kde většina modulů je implementována jako sdílené knihovny pro Windows, Linux a UNIX. BioMiddle dále umožňuje velmi snadnou a rychlou integraci a to především ve webovém prostředí.

BioMiddle obsahuje BioAPI rozhraní, které odpovídá standardům BioAPI 2.0 (ISO/IEC 19784-1) a CBEFF (ISO/IEC 19785-1) a dodržuje doporučení ICAO. Vzhledem k tomuto na standardech založenému přístupu mohou být zařízení pro pořízení a verifikaci biometrických dat připojena nebo zaměněna velmi jednoduše pomocí Biometric Service Provider (BSP) daného zařízení.

BioMiddle ve zkratce:

 • Flexibilní architektura vyhovující požadavkům od lokálních prototypů až po národní řešení.
 • Nezávislost na výrobci daného zařízení, biometrických zařízení a algoritmech.
 • Nejsou nutné žádné další úpravy aplikace pro integrování nových zařízení nebo algoritmů.
 • Podporuje multi-modalitu shodných či rozlišných biometrických charakteristik (otisk prstu, duhovka, obličej....), které jsou přijímány z jakéhokoliv nosiče jako např. smartcard, pasy, RFID-chipy, token nebo biometrická zařízení.
 • SOAP a .NET interface na client services.
 • Vysoce flexibilní integrace a to dokonce i v členitých systémech díky modularitě middleware.
 • Podporuje členité biometrické architektury pro verifikaci a různé databáze (Oracle, mySQL, PostgeSQL, MS-SQL,…)
 • Operační systémy pro klienty a servery: Microsoft Windows, Linux a UNIX.
 • Bezpečná komunikace (SSL) pro přenos důvěrných dat.
 • Rychlá a nenáročná implementace, minimální režijní náklady

Podporovaná zařízení a moduly

 • Biometrické senzory pro prst, obličej, atd.: jakákoliv technologie poskytující BSP (např. Cross Match, Sagem, Dermalog, Canon)
 • Algoritmy pro biometrickou verifikaci otisků prstů, obličeje atd.: jakákoliv technologie poskytující BSP (např. Dermalog, L1 Identity Solutions, CrossmMatch, NIST)
 • Různé algoritmy pro hodnocení kvality (Quality Assurance) biometrických dat
 • RFID terminály a čtečky všech běžných cestovních dokladů