Národního bezpečnostní úřad shledal splnění podmínek stanovených zákonem č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informaci a o bezpečnostní způsobilosti a vydal dne 24. 6. 2011 pro společnost VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. osvědčení podnikatele č. 001648 na stupeň DŮVĚRNÉ.