Projektové řízení

Projektové řízení

Pro úspěšnou realizaci projektů musí mít systémový integrátor zavedenou metodiku řízení projektů. Projektový management poskytuje garanci za výsledek celého projektu.  Hlavními cíly řízení projektu jsou:

  • Efektivní řízení, kontrolu a dohled nad průběhem projektu.
  • Včasná identifikace problémů a jejich řešení.
  • Realizace cíle projektu v potřebné kvalitě, v rámci daného rozpočtu a s minimálním rizikem, že v důsledku opomenutí nebo včasného neprovedení určité činnosti nebude možné dodržet sjednané termíny, rozpočet či kvalitu produktů.

Společnost VÍTKOVICE IT SOLUTIONS používá pro řízení projektů metodiku Prince2 a všichni projektoví manažeři jsou vyškoleni v uvedené metodice. Služby projektového řízení společnosti VITSOL jsou určeny kterékoliv organizaci nebo společnosti