Operační řízení ZZS

Operační řízení ZZS

Software pro krajský dispečink ZZS
1. příjem tísňových volání z pevných linek, mobilního telefonu, zpracování telefonního čísla
2. příjem a zpracování datové věty ze systému TCTV 112
3. lokalizace polohy volajícího z pevné linky (spolupráce se systémem INFO35)
4. automatizovaný návrh výjezdové skupiny (podle polohy volajícího)
5. doplnění informací o volajícím
6. odeslání příkazu k výjezdu, vyrozumění výjezdové skupiny na radiostanici
7. zpracování statusových signálů
8. spolupráce s GISem fy MEDIUM SOFT a.s. nebo s libovolným externím GISem
9. výzva pro další složky IZS (na příslušnou telefonní linku nebo pomocí datové věty)
10. softwarová telefonie
11. podrobný vývoj události – výjezdu
12. plánování vezení, sekundární výjezdy
13. přehledy, seznamy
14. historie vezení pacienta
15. sestavování výjezdových skupin
16. tisk dispečerského deníku
17. komunikace se subsystémem zdravotnické dokumentace (Záznam o výjezdu)

Subsystém Administrátor
1. Zavedení, editace osob a jejich loginu, hesel a rolí v systému
2. Zavedení, editace organizací (zdravotnických zařízení, výjezdových stanovišť, dispečinků apod.)
3. Zavedení, editace techniky (vozidel), výjezdových skupin, měsíční plán pracovníka, typy služeb apod.
4. Zavedení a editace rajonizace, rajonů (tj. definice místopisných entit)
5. Práce s černou listinou (black list) – zlomyslná volání, zneužívající linku 155

Subsystém výjezdového stanoviště
1. Příjem a tisk příkazu k výjezdu
2. Spolupráce s GISem fy MEDIUM SOFT a.s. (GisMap Klient) nebo s libovolným externím GISem
3. Práce s aktuálními i historickými příkazy k výjezdu
4. Sestavování výjezdových skupin

Subsystém zdravotnické dokumentace (Záznam o výjezdu)
1. komunikace s dispečerským systémem
Zde lze opravit či doplnit údaje, které sem byly přeneseny z dispečerské části. Tyto opravy se projeví zpětně v uzavřeném výjezdu (např. jméno, příjmení, rodné číslo pacienta).
2. komunikace se subsystémem pro vykazování zdravotním pojišťovnám

Subsystém Pojišťovny
Modul slouží pro vyúčtování poskytnuté zdravotní péče ZZS zdravotním pojišťovnám na magnetickém médiu v souladu s Metodikou pro pořizování a předávání dokladů Všeobecné zdravotní pojišťovny.
1. komunikace se subsystémem Záznam o výjezdu
2. správa číselníků (import, administrace)
3. práce s registrem pojištěnců
4. tvorba statistik ÚZIS