• Příjem tísňového volání - SW pro příjem tísňového volání na linky 112, 150, 155, 156, 158
  • Operační řízení ZZS - SW pro řízení složek Zdravotní Záchranné Služby
  • Operační řízení MěP - SW pro řízení složek Městské Policie
  • Krizové řízení - SW pro krizové řízení
  • GIS - Grafická podpora IZS
  • IKK - Integrovaná krizová komunikace