Fyzická bezpečnost

Kamerové systémy

Kamerové systémy CCTV (Uzavřený televizní okruh) jsou velmi účinným nástrojem v mnoha oblastech. Kromě jednoduchých aplikací tak stále více zákazníků poptává komplexnější a rozsáhlejší systémová řešení přizpůsobená na míru jejich potřebám. Svojí měrou k tomu přispívá možnost využívání počítačových sítí a internetu jako univerzálního média pro distribuci videosignálu z kamer. Systémy se tak stávají nepostradatelným pomocníkem. Nejčastěji bývají využívány jako ochrana jednotlivců, majetku, veřejných zájmů a k odhalování, prevenci a stíhání trestné činnosti.

V dnešní době jsou již klasické analogové systémy na ústupu a nahrazují je plnohodnotné IP kamerové systémy, které nabízejí nejen standardní model kamera – přenosové médium – záznam a zobrazení obrazu. Součástí kamerového systému může být detekce značek automobilů, monitorování průchodů osob apod. CCTV je možné integrovat do nadstavbového software, který sdružuje další bezpečnostní systémy, jako je EPS, EZS, ACS a další. Což přináší nižší náklady než správa dílčích systémů při mnohem vyšším stupni bezpečnosti a komfortnosti.

Docházkové a přístupové systémy

Přístupové systémy jsou určeny pro řízení, kontrolu a zpracování definovaných pohybů a přístupů osob, vozidel nebo výrobků uskutečněných pomocí identifikačních karet nebo čipů s využitím podpůrného hardwaru (zejména různých typů snímačů identifikačních karet) a souboru programových modulů na příslušných počítačích. Pohybem osob, vozidel, případně dalších nositelů ID karet a čipů rozumíme vstupy a vjezdy do objektů a výstupy z nich, průchody dveřmi, turnikety a závorami. Systém může být integrován s docházkovým systémem na úrovni společné databáze, shodných komunikací se snímači a předávání docházkových dat o průchodech pro zpracování v rámci evidence docházky.

Docházkové systémy jsou určeny k evidenci a automatickému zpracování odpracované doby. Využívají se nejrůznější identifikační média, která často bývají shodná s přístupovým systémem. Nahrazuje ruční způsoby evidence docházky a poskytuje rychlé a přesné vyhodnocení odpracované doby se zohledněním na návaznosti u konkrétního pracovníka (např. směnný provoz, přesčasy, práce o víkendech). Umožňují přípravu dat pro nadstavbové systémy pro zpracování mezd apod. a informačních systémů.

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy jsou soubor zařízení, kterými je signalizována nebezpečná situace z hlediska neoprávněného vniknutí pachatele do objektu. Včasná signalizace je předpoklad pro rychlé zadržení pachatele. Systém PZTS je možné napojit na pult centrální ochrany, který ve spojení s policií nebo bezpečnostní agenturou zajistí včasný příjezd bezpečnostních pracovníků na místo vniknutí.

Systémy PZTS nenabízejí jen ochranu majetku a osob před nebezpečím neoprávněného vniknutí nebo ohrožení života. Je možné je rozšířit o hlídání před požárem, zatopením, přehřátím a mrazem objektů. Osoba se zdravotními potížemi je schopná stisknutím jednoho tlačítka přivolat odbornou pomoc. Systémy nabízí i možnost vzdáleného ovládání automatizace objektů, od otevírání vrat a dveří přes ovládání spotřebičů na dálku a řízení topení, osvětlení.

Systémy PZTS mohou být kombinovány s perimetrickými systémy, které slouží k obvodové ochraně objektů. Tyto systémy vyvolají poplach již v okamžiku narušení prostoru objektu, kdy včasný příjezd bezpečnostních pracovníků může umožnit zásah ještě před způsobením škody na majetku.

 

Elektrická požární signalizace

O rozsahu škod na majetku, či ztrátě lidských životů při požáru často rozhodují pouhé minuty či vteřiny. Proto se v průmyslových objektech, hotelech a místech s velkou koncentrací lidí, jako jsou obchodní domy, divadla, kina, nádražní haly, používá systém elektronické požární signalizace. EPS slouží k okamžité detekci a prevenci před vznikem požáru. Jedná se plně automatický systém, jehož úlohou je rozpoznání a signalizace vzniku a místa požáru. Systém může být napojen přes zařízení dálkového přenosu na útvar Hasičského záchranného sboru. Rychlý výjezd hasičů na místo požáru může významně omezit škody na majetku a ohrožení osob.

Systémy EPS mohou ovládat zařízení pro odvod kouře a tepla, automaticky otevírat únikové cesty, ovládat evakuační výtahy. EPS může být propojen s evakuačním rozhlasem, který umožní vytvořit řízenou evakuaci, aby nedošlo k ucpání únikových cest, zahájení evakuace v nejvíce ohroženém místě.