Datová bezpečnost

Kryptace dat

Oblast bezpečnosti postihuje širokou oblast oborů a jednou z hlavních je zabezpečení dat. Nabízíme v této oblasti certifikované produkty pro šifrování dat z produktového portfolia firmy SOPHOS. Produkty SOPHOS řady Safeguard pokrývají šifrování celých disků, šifrování lokálních souborů i souborů umístěných na serverech, ochranu výměnných médií, šifrování virtuálních disků, ale i ochranu mobilních zařízení PDA a mobilních telefonů. Celá rodina produktů Safeguard se skládá z jednotlivých funkčních celků (modulů), které se licencují samostatně. Široká škála produktů nám umožňuje navrhnout optimální řešení dle vašich požadavků na ochranu dat.
 

Řízení přístupu k datům

Pro předejití krádeže nebo neúmyslného vynesení citlivých dat z informačního systému je potřeba dodržet všechna různá doporučení zabezpečení IS jako například fyzická bezpečnost, monitoring přístupu, zavedení řízení přístupu k datům, sledováním anomálii v systému, šifrováním, zálohováním, atd. Mezi úrovní zabezpečení a vloženými investicemi lze najít přímou úměru.
Pro řízení přístupu k datům lze využít produkt LAN Crypt z rodiny Sophos SafeGuard, Microsoft Active Directory Rights Management nebo kombinací obou. Oba produkty k zabezpečení dat používají šifrování.


Monitoring datových toků

V oblasti monitorování datových toků nabízíme produkty rodiny FlowMon firmy INVEA-TECH a.s. Portfolio tvoří kompletní řešení pro monitorování sítí na bázi toků (NetFlow/IPFIX), je tvořeno výkonnými autonomními FlowMon sondami, FlowMon kolektory a rozšiřujícími moduly - FlowMon pluginy. FlowMon sondy analyzují každý procházející paket a na základě těchto dat generují NetFlow statistiky. Tyto statistiky jsou exportovány na FlowMon kolektory, kde jsou uloženy a připraveny pro vizualizaci a analýzu uživatelem pomocí aplikace FlowMon monitorovací centrum, nebo Caligare Flow Inspector. Pomocí rozšiřujících modulů lze na kolektoru provádět pokročilejší analýzy NetFlow statistik, nebo využívat klasické metody SNMP monitorování.

Monitorování sítě na základě IP toků přináší četné výhody a snížení finančních nákladů na správu sítě pro všechny - malé, střední a velké firmy, vládní organizace, akademické organizace i poskytovatele Internetu (ISP).
 

Kryptace datových linek

V oblasti šifrování datových linek nabízíme produkty rodiny SINA německé společnosti secunet Security Networks AG. Pro německý Spolkový úřad pro informační bezpečnost (BSI), secunet vyvinula bezpečnou inter-síťová architektura, která umožňuje bezpečné zpracování, ukládání a předávání utajovaných dokumentů, jakož i další citlivé údaje.

 


Produktové portfolio zahrnuje různé brány, klienty a management systémy, které mohou být použity ve veřejném sektoru, ozbrojených sílách i ve společnostech nakládajících s utajovanými informacemi. Vybrané SINA komponenty jsou schváleny pro zpracování a přenos utajovaných dokumentů až do stupně utajení přísně tajné, NATO SECRET a SECRET EU.