Bezpečnost

Bezpečnost

V moderní informační společnosti se stává bezpečnost informací a dat velice ožehavým a diskutovaným tématem, v některých případech problémem a možná i noční můrou managementu některých organizací a firem. Na jedné straně je nutné být informačně otevřenou společností, na straně druhé chránit si své strategické a taktické informace. Je tedy potřebné investovat do oblasti bezpečnosti informačních a komunikačních systémů, ale tyto investice je třeba vynakládat správně, účinně a účelně.
Bezpečné informační technologie se stávají kritickým faktorem úspěchu komerčních společností i státních úřadů. Mezi naše klienty v oblasti bezpečnosti informací patří především ty společnosti, které si uvědomují, že jejich zájmem je maximálně se soustředit na efektivní řešení informační bezpečnosti. Než se definitivně rozhodnete, s jakým partnerem budete spolupracovat v oblasti IT bezpečnosti a služeb, zeptejte se i nás.
Cílem VITSOL je nabídnout a posléze realizovat s minimálními náklady maximální ochranu informačního systému proti jeho možnému zneužití. VITSOL nabízí úplné spektrum služeb v této oblasti. Provedeme aktuální analýzu stavu bezpečnosti IT ve vaší firmě, vypracujeme komplexní koncepci zabezpečení a implementujeme to nejlepší řešení vašich požadavků. Zároveň zajistíme servis, nezbytné školení a bezpečnostní management. Víme vše o náročných technických cílech a přísných časových harmonogramech našich zákazníků. Společnost VITSOL disponuje rozsáhlým know-how v oblasti analýzy, implementace, školení a údržby systémů řešení bezpečnosti IT. Obzvláště tam, kde jsou ve hře ty nejvyšší nároky na bezpečnost, např. ochrana dat s národní klasifikací či zabezpečení osobních dat v biometrických cestovních dokladech, si společnost udržuje vynikající tržní pozici.