Outsourcing

Outsourcing

Outsourcing je pro zadavatele nástrojem optimalizace finančních a lidských zdrojů při současné garanci zvýšení kvality a spolehlivosti požadované služby.

Vývoj posledních několika let dokazuje, že zadavatelé se rozhodují pro využití externích společností pro zabezpečení činností a procesů, které nejsou jejich hlavní oblastí podnikání, a to zejména v oblastech telekomunikací a IT, logistických služeb, personálních a mzdových záležitostí, ostrahy majetku apod.

Základní principy

  • převedení vydefinovaných procesů a činností na externího specializovaného poskytovatele
  • přenesení odpovědnosti za kvalitu a garance těchto aktivit
  • přenesení odpovědnosti za obnovu technologií, za vzdělávání a dostupnost specialistů
  • využívání služeb „pouze“ v potřebném rozsahu, o šíři a intenzitě rozhoduje zadavatel

Výhody, příležitosti

  • Ekonomický přínos – snížení nákladů na „outsourcovaný“ proces (15 – 50%)
  • Přístup k novým technologiím bez dalších investičních nákladů
  • Získání služby na odborné úrovni prostřednictvím kvalifikovaných zaměstnanců poskytovatele
  • Garance spolehlivosti a kvality služby dle smluvně definovaných požadavků
  • Společnost VÍTKOVICE IT SOLUTIONS nabízí poskytování služeb formou outsourcingového vztahu zejména v telekomunikačních a IT/IS oborech.