Dohled

Dohled

Služby dohledového centra přináší zákazníkovi možnost proaktivně dohlížet na všechny podstatné parametry jeho komunikační a systémové infrastruktury a velmi efektivně předcházet mezním a poruchovým stavům, čímž zásadním způsobem přispívá ke zvyšování dostupnosti služeb poskytovaných tímto prostředím. Zákazník získává jistotu dostupnosti služeb podporujících jeho hlavní předmět podnikání a umožňuje mu poskytovat garantované služby vůči jeho koncovým klientům. Službu „dohledu" zajišťuje společnost Vítkovice IT Solutions v nepřetržitém režimu 24x7 prostřednictvím týmu vysoce kvalifikovaných a certifikovaných odborníků, který je schopen prostřednictvím profesionálních dohledových nástrojů incidenty nejen identifikovat, analyzovat a řešit.

  • Sledování přenosové infrastruktury
  • Sledování dostupnosti jednotlivých aktivních prvků a služeb sítě
  • Sledování dlouhodobých charakteristik fungování komunikačního systému

              o   zatížení jednotlivých prvků

              o   zatížení přenosové infrastruktury

              o   chybovost fyzických rozhraní