Servis

Servis

Společnost VÍTKOVICE IT SOLUTIONS nabízí širokou paletu služeb pro zajištění vysoké dostupnosti datových sítí a instalovaných komunikačních technologií. Nabídka pokrývá oblasti od kabelážních systémů sítí , aktivních prvků, přes servery až po síťové operační systémy. Provozuschopnost aplikací zákazníka souvisí s dostupností datových sítí a spolehlivostí instalovaných komunikačních technologií. Nabídka servisních služeb je odstupňována v širokém spektru časové odezvy od nahlášení požadavku na provedení servisního zásahu až po garanci, dostupnosti technologie v konkrétním časovém intervalu (definována maximální přípustná doba výpadku pro kritické aplikace). Vedle standardních servisních služeb mohou zákazníci společnosti VÍTKOVICE IT SOLUTIONS využít službu vzdáleného dohledu. Jedná se o činnost, která podporuje servisní služby a umožňuje předcházet chybovým stavům.

Pasivní technologie

 • pozáruční servis s garantovanou dobou opravy / náhradou vadného zařízení
 • preventivní prohlídky, proměření vybraných optických tras a metalických rozvodů
 • vzdálený dohled a monitoring

Aktivní technologie

 • záruční i pozáruční servis s garantovanou dobou opravy / náhradou vadného zařízení
 • proaktivní služby - preventivní prohlídky, kontrola aktivních prvků
 • vzdálený dohled a monitoring aktivních prvků, upgrade firmware

Serverové systémy

 • záruční i pozáruční servis s garantovanou dobou opravy / náhradou vadného zařízení
 • proaktivní služby v oblasti serverů - preventivní prohlídky serverů a periferií (zálohovací mechaniky, záložní zdroje UPS atd.)
 • vzdálený dohled a monitoring serverů, instalace updatů a patchů

Síťové operační systémy

 • servis s garantovanou dobou opravy
 • proaktivní služby v oblasti operačních systémů - administrátorská kontrola logů
 • vzdálený dohled a monitoring serverů, instalace patchů
 • instalace a konfigurace síťových operačních systémů
 • upgrade a migrace síťových operačních systémů