Systémová podpora

Systémová podpora

Společnost VÍTKOVICE IT SOLUTIONS nabízí širokou paletu služeb systémové podpory pro zajištění vysoké dostupnosti nabízených řešení. Nabídka pokrývá oblasti od kabelážních systémů sítí, aktivních prvků, přes počítače, servery a síťové operační systémy až po provozované aplikace a služby outsourcingu nebo Cloud Computingu.

Provozuschopnost aplikací a technologií zákazníka souvisí jak s dostupností datových sítí a spolehlivostí instalovaných komunikačních technologií, tak s nabídkou podpory aplikační úrovně.

Nabídka servisních služeb je odstupňována v širokém spektru časové odezvy od nahlášení požadavku na provedení servisního zásahu až po garanci, dostupnosti technologie v konkrétním časovém intervalu (definována maximální přípustná doba výpadku pro kritické aplikace).

Vedle standardních servisních služeb mohou zákazníci společnosti VÍTKOVICE IT SOLUTIONS využít službu vzdáleného dohledu. Jedná se o činnost, která podporuje servisní služby a umožňuje předcházet chybovým stavům – tzv. proaktivní monitoring.