Multimediální prezentace

Multimediální prezentace

Stručný popis:

Většina moderních konstrukcí pracuje při návrhu výrobku s 3D modelem (né-li můžeme produkt namodelovat my). Již v této fázi lze model využít k marketingovým účelům. Vizualizací 3D modelu (přidání skutečných materiálů, světla, odlesků, zasazení do typického prostředí, atd...) získáme reálnou představu o tvaru výrobku. Ve spojení s následným rozpohybováním pomocí animace získáme i představu o funkčnosti. Výrobek můžeme prezentovat a nabízet zákazníkům, pružně reagovat na jejich požadavky aniž by jsme investovali do tvorby fyzických modelů a prototypů. Zasadíme-li prezentaci vizualizovaného výrobku do multimediální prezentace, která může prezentovat společnost, historii, další produkty a služby, získáme silný marketingový nástroj, který s sebou může přinést rozhodující marketingovou výhodu před konkurenty.

 Výhody:

  •   Využití již existujícího 3D modelu 
  •   Prezentace výrobku a jeho funkcí bez tvorby fyzického modelu či prototypu 
  •   Pružné reakce na potřeby zákazníků 
  •   Výstupy možné formou multimediální prezentace, animace, obrázků 
  •   Získání marketingové výhody