HARDIS

Systém řízení zakázkové výroby
 

- Podpora předvýrobních a výrobních etap -pálicích plánů 
 

Informační systém HARDIS je určen pro řízení strojírenské, mostárenské výroby a výroby ocelových konstrukcí a je realizován na základě praktických dlouholetých zkušeností specialistů pro tuto oblast výroby. Tento systém pokrývá zásadní oblasti všech činností výrobní společnosti, zejména pak tvorbu konstrukční a technologické dokumentace zakázek, dále plánování a odvádění výroby. Výhodou systému je on- line sledování mzdových i materiálových nákladů, vytíženost pracovišť, plnění výrobního plánu, plnění norem spotřeby času dle středisek, pracovišť i jednotlivců, dokončenou a rozpracovanou výrobu, stav dokončeností zakázky a mnoho dalších důležitých faktorů důležitých pro řízení výroby.

Analýza procesů ve společnosti

Tým specialistů s dlouholetou praxí v oborech IT a strojírenské výroby provede ve Vaší společnosti podrobnou analýzu procesů a navrhne taková opatření, jež povedou k odstranění negativních jevů v předvýrobních etapách.

Návratnost

Předpokládaná návratnost investic do zavedení systému je do 1 roku

Moduly systému

 • Zakázka:          Detailní informace o zakázce od úseku obchodu po expedici
 • Kusovník:         Strukturovaný kusovník výrobku
 • Plán:                Tvorba výrobního plánu
 • Výroba:            Vydávání úkolových lístků a odvádění výroby
 • Výdej materiálu do výroby (integrace s Informačními systémy např. SAP, ORACLE eBS, NAVISION, HELIOS, ...)
 • Zpětné hlášení: Podrobný reporting

Výstupy systému

 • Strukturovaný kusovník výrobku
 • Technologický postup
 • Normy spotřeby času
 • Kapacitní plán
 • Výrobní plán
 • Úkolové lístky
 • Expediční listy
 • Reporty

        o    dokončená a nedokončená výroba

        o    plnění norem spotřeby času

        o    materiálová náročnost zakázky

        o    kapacitní náročnost zakázky

        o    vytíženost pracovišť

        o    a další

Přínosy          

 • Zachování know – how společnosti
 • Možnost integrace s informačními systémy (SAP, ORACLE eBS, NAVISION, HELIOS, ...) a systémy IRKUMA a TIS
 • Jednoduchá dostupnost znalostí z příslušného výrobního oboru
 • Sjednocení a objektivizace firemních normativů
 • Sdílená data obchodních, konstrukčních, technologických, výrobních a expedičních pracovišť
 • Zvýšení produktivity a operativnosti výroby
 • Možnost dosažení vyšší jakosti výrobků
 • Zrychlení reakce na poptávku zákazníka
 • Zvýšení konkurenceschopnosti
 • Dostupnost dat o výrobku v případě reklamačního řízení

Úspory

 • Zefektivnění práce útvarů předvýrobních etap (konstrukčních i technologických) až o 70%
 • Snížení výrobních nákladů:

         o    materiálových

         o    personálních

         o    spotřeby energií

         o    skladových pojistných zásob

         o    optimalizací skladových prostor

Reference

 • VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.
 • VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.

Ochranné známky:

 • SAP ochranná známka společnosti SAP 
 • ORACLE eBS, Ochranná známka společnosti ORACLE
 • NAVISION ochranná známka společnosti Microsoft ,
 • HELIOS, ochranná známka společnosti ASSECO Solutions