OPTIPAL

Optimalizace pálicích plánů
 

Popis:

Optimalizace pálicích plánů je software pro vypalování polotovarů z válcovaných plechů k atestačním zkouškám. Skládá se z expertního procedurálního systému rozmísťování pravoúhlých útvarů na ploše a genetického algoritmu optimalizujícího dráhu hořáku s cílem minimalizace počtu zápalů. Rovněž pro tento systém jsou kritické požadavky na rychlost odezvy, protože technologové připravují na příslušnou směnu často značné množství plánů a nesmí docházet k časovým prodlevám. Optimalizátor zohledňuje zakázané oblasti (oblast ražení ze které nelze pálit zkouškové talony).

Účel:

Úspora materiálu (je předem známo jak široký pás plechu je potřeba ustřihnout pro zkouškové hospodářství), úspora provozních režií (minimalizace dráhy a počtu zápalů). Zefektivnění práce technologů. Zjednodušení úkonů na pálicím centru (obsluha pouze zadá číslo plechu a referenční bod).

Reference:

Evraz Vítkovice Steel (NS 260 Válcovna 3,5 Kvarto) - integrace s SŘHV (vývoj informatiky STEELu)

Cílová skupina:

Hutní společnosti zabývající se výrobou válcovaných plechů.