CUTOPT

Dělení materiálu ve tvaru tyčí
 

- optimalizace nákladů -
 

Modulární systém CutOpt je určen společnostem zabývajícím se distribucí / zpracováním hutního materiálu s vysokým podílem dělení. Optimalizační systém CutOpt je sw nástrojem pro efektivní rozdělení profilových polotovarů na potřebné délky. Cílem je optimalizace nákladů. Tento systém je vhodný i pro nekovové materiály.

Analýza procesů ve společnosti

Tým specialistů s dlouholetou praxí v oborech IT a dělení hutního materiálu provede ve Vaší společnosti podrobnou analýzu procesů a navrhne taková opatření, jež povedou k odstranění negativních jevů při dělení hutního materiálu.

Konkrétní metriky

Vyhodnocení celé analýzy poskytuje informace o neefektivních procesech při dělení hutního materiálu a případné přínosy v ekonomice i dalších ukazatelích.

Ekonomické ukazatele

Bonita skladovaného / nakupovaného materiálu po zpracování všech požadavků dle jeho použitelnosti:

 • nulová použitelnost (šrot)
 • nízká použitelnost
 • střední použitelnost
 • vysoká použitelnost
 • podíl nakupovaného materiálu

Další ukazatele 

Rychlost zpracování požadavků na dělení materiálů

Návratnost

Předpokládaná návratnost investic do zavedení systému je do 1 roku

Vstupy systému

 • Skladové zásoby
 • Systém IRKUMA (Integrované Řešení KUmulace MAteriálu)
 • Informační systém společnosti (SAP, ORACLE eBS, NAVISION, HELIOS, ...)
 • Excel, txt soubory
 • Manuálně
 • Požadavky dělení
 • IKK (Integrovaný Konstrukční Kusovník)
 • CAD systémy (Solid Edge, Solid Works, Inventor, ....)
 • Informační systém společnosti (SAP, ORACLE eBS, NAVISION, HELIOS, ...)
 • Systém řízení výroby společnosti
 • MS Excel, txt soubory
 • Manuálně

Výstupy systému

 • Plány dělení materiálu
 • Systém řízení výroby společnosti
 • Informační systém společnosti (SAP, ORACLE eBS, NAVISION, HELIOS, ...)
 • Řídicí systém strojů pro dělení materiálu
 • MS Excel, txt soubory
 • Tisk
 • Návrh nákupu materiálu
 • Informační systém společnosti (SAP, ORACLE eBS, NAVISION, HELIOS, ...)
 • MS Excel, txt soubory
 • ¨Tisk

Přínosy          

 • Zamezení hromadění zbytků
 • Vyšší prostupnost technologickým procesem dělení materiálu
 • Včasné informace o potřebě nákupu materiálu
 • Zvýšení konkurenceschopnosti

Úspory

 • Dochází k úspoře cca 10% materiálu

Reference

 • KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s.,
 • OK STS Toužim, a.s.,
 • EVRAZ VÍTKOVICE STEEL a.s.

Popis produktu CutOpt

Při dělení tyčového materiálu ve větších objemech není možno dostatečně rychle zpracovat dělící plány pracovníky firmy s přihlédnutím ke všem možným kritériím bez pomoci sofistikovaného software.

V nutnosti složení dělícího plánu pro tisíce přířezů různých délek i průřezů s možností čerpat z desítek možných délek materiálu při sledování skladových zásob a návrhů případného dokoupení chybějícího materiálu, není v lidských silách toto optimalizovat.V těchto případech dochází k neefektivnímu dělení a pozdním objednávkám materiálu. CutOpt dokáže pojmout všechna kritéria najednou a zakalkulovat pro návrh ekonomicky nejvýhodnějšího řešení.

V systému jsou drženy informace o výchozích polotovarech - typy a rozměry profilů, dodávané délky. Pro každý jednotlivý profil mohou být definovány základní délky, ve kterých jsou profily dodávány.

Řešení probíhá jako iterativní postup, kdy se výsledek přibližuje optimálnímu - minimálnímu odpadu. Kritéria optimalizace dělení jsou nastavena tak, aby byly zvýhodňovány zbytky tyčí ve skladu (čím kratší tím vyšší stupeň zvýhodnění) pak tyče, které jsou v základních délkách skladem a až v poslední řadě, aby byl zaplánován nákup nového materiálu. Na základě těchto kritérií systém navrhuje takové dělící plány, které optimalizují náklady na materiál a skladování.

O stavu iterativního průběhu řešení je uživatel informován v dialogovém okně.

Výsledkem je pak seznam použitých tyčí (výchozí materiál) a ke každé tyči seznam jednotlivých položek s jejich délkami a samozřejmě délka zbytku po dělení. Výstup je možno zobrazit jako textový soubor, přehlednější je přenos do MS Excel, nebo podle požadavků uživatele lze vytvořit rozhraní pro export do firemního informačního systému. Zbylé části výchozího materiálu po dělení se mohou předávat do skladu materiálu.

Protože se v řešení využívají metody umělé inteligence, lze provést i úpravy celého systému s ohledem na specifické požadavky zákazníka například v oblasti různých omezujících podmínek pro iteraci, vyladění vlastností celého procesu optimalizace apod.

CutOpt může pracovat se dvěma datovými platformami - v souborové verzi pro menší rozsah dat a nebo v databázové verzi. V obou případech může pracovat se systémem několik uživatelů, přičemž data jsou umístěna na serveru.

Modulární možnosti produktu CutOpt

CutOpt je možno využívat jako:

 • Samostatný souborový modul se vstupy a výstupy v MS Excel, soubor typu .txt či manuálně
 • Součást sw systému Kusovník. Jak už z jeho názvu plyne, slouží tento systém především pro tvorbu strukturovaného konstrukčního / výrobního kusovníku
 • Integrovaný s podnikovým informačním systémem
 • Integrovaný s podnikovým systémem řízení výroby
 • Integrovaný s řídicím systémem strojů pro dělení materiálu
 • Modul systému IRKUMA (Integrované Řešení KUmulace MAteriálu)

Ochranné známky:

SAP ochranná známka společnosti SAP

ORACLE eBS, Ochranná známka společnosti ORACLE

NAVISION ochranná známka společnosti Microsoft ,

HELIOS, ochranná známka společnosti ASSECO Solutions

SolidEdge ochranná známka společnosti SIEMENS

SolidWorks ochranná známka společnosti Dassault Systèmes SolidWorks Corp

Inventor ochranná známka společnosti Autodesk