IRKUMA

IRKUMA

Podpora Skladování a dělení hutního materiálu     

-účinný systém optimalizace nákladů-

 POPIS SLUŽBY

Systém IRKUMA (Integrované Řešení KUmulace MAteriálu) je určen společnostem zabývajícím se distribucí / zpracováním hutního materiálu.

Analýza procesů ve společnosti

Tým specialistů s dlouholetou praxí v oborech IT a skladování hutního materiálu provede ve Vaší společnosti podrobnou analýzu procesů a navrhne taková opatření, jež povedou k odstranění negativních jevů při skladování a dělení hutního materiálu.

Konkrétní metriky

Vyhodnocení celé analýzy poskytuje informace o neefektivních procesech při skladování a dělení hutního materiálu a případné přínosy v ekonomice i dalších ukazatelích.

Ekonomické ukazatele

Bonita skladovaného materiálu po zpracování všech požadavků dle jeho použitelnosti:

 • nulová použitelnost (šrot)
 • nízká použitelnost
 • střední použitelnost
 •  vysoká použitelnost

Další ukazatele

Rychlost zpracování požadavků skladem

Dostupnost informací o:

 • stavu skladových zásob
 • zpracování požadavků
 • vytíženosti jednotlivých pracovišť dělení materiálů

Návratnost

Předpokládaná návratnost investic do zavedení systému je do 1 roku

Moduly systému

 • Příjemka
 • Přehled skladu
 • Zakázka
 • CutOpt (optimalizátor dělení hutního materiálu)
 • Statistika
 • Inventura

Výstupy systému

 • Plány dělení materiálu
 • Návrh nákupu materiálu
 • Statistiky z provozu skladu a dělení materiálu
 • Inventurní sestavy

Přínosy          

 • Zamezení hromadění zbytků
 • Vyšší prostupnost zakázky skladem
 • Operativní přístup k zákazníkovi, on-line přehled o stavu všech zakázek.
 • Přehled o stavu zboží
 • Možnost integrace s informačním systémem (IS) společnosti.
 • Statistiky

Úspory

 • dochází k úspoře cca 10% materiálu
 • zlepšení využití úložných kapacit až o 20 % bez nutnosti dalších investic

Reference

 • COGNOR Stahlhandel Czech s.r.o
 • KRALOVOPOLSKÁ STROJÍRNA a.s.
 • OK STS Toužim s.r.o

POPIS PRODUKTU IRKUMA

Systém IRKUMA ( Integrované Řešení KUmulace MAteriálu ) byl vyvinut na míru společnostem, které se zabývají prodejem hutních produktů. Ocenění a tedy i fakturaci provádějí prodejní společnosti různě, někteří ve hmotě a jiní v metrech. Systém IRKUMA je připraven splnit požadavky obou těchto skupin.

Zákazníci však objednávají materiál v přesných délkách a proto je potřeba mít přehled o skladových zásobách i s náhledem na délky jednotlivých skladových položek. Tento přehled je potřeba, v případě více poboček společnosti, udržet nad všemi sklady a umožnit tím uspokojení zakázky ze zásob napříč firmou. Systém IRKUMA je připraven na zpracování zakázky více pobočkami a také na sdílení dat mezi těmito pobočkami. Obchodník z jednoho města tak může reagovat na požadavek zákazníka a vyhovět jeho potřebám ze skladu na druhé straně republiky. Systém IRKUMA sleduje životní cyklus materiálu od jeho naskladnění, přes přechod zakázkou či více zakázkami až do jeho vyčerpání či sešrotování zbytků.

Systém IRKUMA je možno plně integrovat s informačním systémem (IS) společnosti. Příjemka zboží je tak provázána s objednávkou zboží IS, zakázky z IS jsou zpracovávány v IRKUMě a zde provedená expedice slouží jako podklady pro fakturaci v IS. Tato data jsou pak vždy zadávána pouze jednou a druhý systém je využívá pro další činnosti.

MODULY SYSTÉMU IRKUMA

Příjemka

Příjmem materiálu započne jeho životní cyklus ve společnosti. Materiál je umístěn do skladu na konkrétní adresu, je opatřen všemi důležitými informacemi. V případě integrace s IS je předána příjemka pro ekonomické zpracování v IS. Zbytky vzniklé dělením v zakázce jsou automaticky naskladněny na zadanou adresu. Rovněž je podporována expedice zakázky a tisky expedičních (dodacích) listů.

Přehled skladu

Tento modul umožňuje uživateli jednoduše najít potřebný materiál, uživatel má také možnost materiál ve skladu přesouvat či vyskladňovat jej mimo práci v modulu zakázka. V přehledu skladu je systémem IRKUMA hlídaná správnost zadaných dat, například je červeně znázorněn řádek, jež má váženou hmotnost rozdílnou oproti teoretické hmotnosti o více než 5%.

Zakázka

Modul „Zakázka“ umožňuje obchodníkovi či vedení firmy on-line přehled o stavu všech zakázek. V souhrnu zakázek jsou zakázky barevně označeny dle stavu zpracování. Například zelená barva znamená, že zakázka je připravena pro zpracování skladem, modrá že může být provedena expedice. Je zpracováno kompletní Workflow, díky kterému jsou propojení obchodníci, technologové, skladníci i pracovníci expedice. Požadavky jednotlivých zakázek mohou být přebírány z IS společnosti. V rámci technologické přípravy výroby je možno zadávat i šikmé řezy či zpracovat nejen tyčový materiál ale i plechy v podobě tabulí a svitků. V zakázce je možno tisknout výrobní dokumentaci.

CutOpt

Modul “CutOpt” je určen k optimalizaci a kumulaci dělení materiálu v zakázce. Výstupem jsou optimální dělící plány pro co nejefektivnější rozdělení materiálu s minimálním odpadem.

Statistika

Modul “Statistika” umožňuje uživateli sledovat dlouhodobě stav různých veličin jako je prodejnost dle skupiny zboží, obchodníků či poboček, dále pak využití strojů pro plánování broušení a v neposlední řadě vznik šrotu. Ve statistice šrotu je možno dohledat ve které konkrétní zakázce došlo k chybě či kdo tuto chybu zapříčinil.

Inventura

V systému IRKUMA je možno provádět inventuru kontrolní, jde o takzvaný inventurní přehled on-line. V tomto přehledu je možno porovnat stav zboží v systému IRKUMA s účetním stavem zboží v IS. Tento přehled je výbornou pomůckou pro udržení pořádku ve skladových zásobách a předchází nemilým překvapením v “roční“ inventuře.