Microsoft Dynamics CRM

Microsoft Dynamics CRM

Přebudujte vztahy s vašimi zákazníky pomocí řešení CRM

Změňte své podnikání k dosažení konzistentních výsledků

Řešení Microsoft Dynamics vám mohou pomoci rozšířit dovednosti, procesy a nástroje, které již vlastníte a používáte, a umožnit dosahování vyšších přínosů ze stávajících investic. Můžete automatizovat řadu rutinních a častých úkolů, redukovat opakované zadávání dat a jiné časově náročné činnosti a zaměřit se na prvky významné pro vaši organizaci. Pracujte způsobem jakým jste zvyklí, ale se změřitelně zvýšenými výsledky a hmatatelnými zlepšeními procesů a klíčových vztahů.

Řešení a možnosti aplikace CRM jsou úzce spjaty s ostatními technologiemi společnosti Microsoft, které již pravděpodobně používáte. Propojuje data a pomáhá vašim prodejcům odpovídat na otázky zákazníků, aniž by zákazníci museli čekat. Marketingový specialisté mohou kontrolovat skutečné výsledky marketingových kampaní, od zákaznických průzkumů až k prodeji a poskytovaným službám. Manažeři mohou využívat obchodní data k posouzení hodnoty vztahů se zákazníky pro vaši organizaci a zajistit jejich vyšší produktivitu.

Pokud vaši zaměstnanci používají CRM funkce produktů Microsoft Dynamics, mohou pracovat ve známém prostředí a používat nástroje, které již znají. Nebudete díky tomu zdržováni nutností se učit pracovat s různorodými softwarovými nástroji. V rámci procesu vývoje provádí společnost Microsoft rozsáhlé výzkumy s tisíci zákazníků. Řešení tedy mohou fungovat tak, jak lidé chtějí a způsobem, který uživatelé očekávají. Můžete například přistupovat k informacím o zákazníkovi a organizaci v rámci komunikaci se zákazníkem prostřednictvím e-mailové aplikace. Případně můžete analyzovat data a vytvářet zprávy v tabulkovém procesoru.
 

Více informací o produktech Microsoft Dynamics CRM :  

http://www.microsoft.com/cze/dynamics/businessneeds/customerrelationshipmanagement.mspx