Podniková komunikace

Podniková komunikace

IP Telefonie

V aplikaci Cisco Unified Communications Manager naleznete všechny potřebné funkce pro zpracování hovorů. Přesměrování hovorů, hlasová pošta, interkom, audiokonference, mobilní komunikace – jejich použití je dnes mnohem snazší.
 

Hlavní přednosti
Cisco Unified Communications Manager se vyznačuje těmito vlastnostmi:
• Inteligentní volby: Můžete volit mezi režimy nerušit, interkom, nahrávání hovorů – a k dispozici je dokonce i tichý monitoring (například při školení operátorů v telefonních centrech).
• Multimédia: Do komunikace lze snadno přidat video.
• Pokročilé telefony: Využijte nejnovější telefonní technologie, mezi které patří telefony Cisco Unified IP Phone a v nich spouštěné inovativní aplikace.
• Bezdrátové připojení: Můžete zaměstnancům poskytnout zařízení s duálním režimem, které umožňují přecházet z mobilní telefonní sítě do bezdrátové datové sítě bez ztráty připojení.
• Snadná instalace: Umožňuje vytváření přednastavených konfigurací, které lze snadno duplikovat, a zkrátit tak čas nutný pro instalaci.

Díky těmto funkcím zvyšuje váš telefonní systém schopnost všech uživatelů efektivněji komunikovat se zákazníky, partnery a dodavateli. Cisco Unified Communications Manager zvyšuje schopnost zaměstnanců reagovat na požadavky zákazníků i jejich produktivitu
 

Videokonference

Řešení Cisco TelePresence umožňuje nový způsob práce, kdy díky osobní spolupráci mohou být všichni a všude produktivnější.

Nový způsob práce vám umožňuje:
• Udělat více práce s méně zdroji
• Transformovat vaši organizaci
• Zlepšit vaši konkurenční výhodu
• Zmenšit vaši uhlíkovou stopu

Cisco TelePresence nabízí řešení pro týmové a osobní použití, specifické aplikace pro vaši firmu i veřejný přístup. Portfolio TelePresence vám umožní vybrat video řešení, které je pro vás to pravé.

Snadné použití, snadné zavedení

Řešení Cisco TelePresence lze snadno použít i zavést:
• Díky vzájemné součinnosti můžete spojit spolupracovníky, partnery dodavatele v jedné osobní konverzaci.
• Díky funkcím pro široké použití, například spuštění funkce stisknutím jednoho tlačítka a stálé přítomnosti, je využití řešení snadné a přirozené.
• Inovativní architektura umožňuje efektivní využití ve velkém měřítku.
 

Poštovní systémy

Microsoft Exchange 2010
V době, kdy vaše organizace vyžaduje nákladově efektivní a flexibilní nástroje komunikace, umožňuje Microsoft Exchange Server 2010 zajistit vyšší spolehlivost a výkon prostřednictvím funkcí, které zjednodušují správu, chrání komunikaci a splňují požadavky uživatelů na širší možnosti práce v mobilním režimu. Organizace jako vaše již dlouho volí systém Microsoft Exchange. Představuje totiž základ řešení sjednocené komunikace od společnosti Microsoft a přináší svým uživatelům plnohodnotné a produktivní možnosti vzájemné spolupráce. Díky nejnovější verzi systému Exchange můžete dosáhnout lepších obchodních výsledků a zároveň získat kontrolu nad náklady na nasazení, správu a dodržování předpisů. Systém Exchange nabízí nejširší paletu možností nasazení, integrované funkce ochrany před únikem informací a pokročilé funkce pro zajištění dodržování předpisů, které dohromady tvoří nejlepší řešení pro zasílání zpráv a spolupráci dostupné na trhu.
 

Flexibilita a spolehlivost
Tlak na optimalizaci IT infrastruktury s ohledem na neustále se měnící obchodní podmínky vyžaduje pohotovost reagovat, což znamená investici do řešení nabízejících možnosti volby. Exchange Server 2010 vám zajistí flexibilitu při přizpůsobení nasazení na základě jedinečných potřeb a poskytne zjednodušený způsob zachování nepřetržité dostupnosti e-mailu pro uživatele.
V případě systému Exchange si můžete zvolit místní nasazení prostřednictvím produktu Exchange Server 2010, hostovanou službu společnosti Microsoft v podobě řešení Exchange Online, nebo praktickou kombinaci obou těchto možností. Závazky společnosti Microsoft spojené s modelem Software plus služby vám zajišťují, že se můžete rozhodnout využít během stanovené doby výhody flexibility a výkonu obou možností, aniž by došlo k přerušení práce nebo změně pracovního prostředí uživatelů.
 

Přístup odkudkoli
Úspěch firmy se odvíjí od vaší schopnosti zajistit vyšší produktivitu a efektivitu uživatelů prostřednictvím vámi poskytnutých technologických řešení. Exchange Server 2010 přispívá k vyšší produktivitě uživatelů, protože jim nabízí volnost ve formě zabezpečeného přístupu k veškeré komunikaci (jako je e-mail, hlasová pošta, zasílání rychlých zpráv a další možnosti) z téměř jakékoli platformy, webového prohlížeče nebo zařízení pomocí standardních oborových protokolů. Centrem práce uživatelů je jejich složka doručené pošty. Pro mnoho organizací představuje systém Exchange základ univerzální složky s doručenou poštou.

Datové linky

IP VPN
Služba IP VPN umožní snadno a efektivně propojit všechny firemní pobočky do jediné privátní sítě. Tato síť pomůže výrazně snížit provozní náklady na spolehlivou komunikaci uvnitř firmy. Služba je vhodná k jednoduchému propojení lokálních počítačových sítí s možností kombinace datových, hlasových i internetových služeb.
Výhody služby
• smluvně garantujeme dohodnuté parametry datového přenosu,
• jediná přípojka stačí pro privátní síť, internetové i telefonní služby,
• privátní síť i připojení k internetu zajistíme jedinou, dokonale zabezpečenou přípojkou,
• služba IP VPN využívá progresivní technologii MPLS, která pracuje nad vysoce spolehlivou, plně zálohovanou páteřní přenosovou sítí Poskytovatele,
• sériové nebo Ethernet rozhraní přípojky,
• možnost kombinace služby IP VPN s internetovou službou internet nebo telefonní službou za výhodných podmínek.

Leased Line
Profesionální telekomunikační řešení na bázi pronajatých digitálních okruhů. Služba je určena pro spolehlivý přenos velkých objemů dat s minimálním zpožděním nebo pro propojení telefonních ústředen. Službu nabízíme k propojení lokalit v rámci ČR i do zahraničí.
Výhody služby
• garance vysoké spolehlivosti i kvality služeb
• vynikající dostupnost našich služeb
• služba je vhodná pro topologie sítí bod-bod i hvězda
• nepřetržitý dohled nad sítí
• okamžitý odborný zásah v případě potřeby
• dlouhodobé zkušenosti
• kontaktní centrum je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu