Pasivní technologie

Pasivní technologie

Optické sítě


Velkou pozornost věnujeme optickým kabelážím – jednovidovým a mnohovidovým vláknům. Disponujeme nejmodernějšími přístroji pro svařování optických vláken a měření optických tras přímou metodou a metodou OTDR. Toto vybavení nám umožňuje budovat a provádět servis na optických trasách se všemi typy optických vláken.


Projekční činnost
• Projekční a poradenská činnost v oblasti výstavby optických sítí, včetně majetkoprávního územního rozhodnutí
• Geodetické zaměření trasy, vypracování kabelové knihy
• Vypracování dokumentace skutečného provedení (DSP)
• Vyjádření o existenci optických sítí


Zemní práce, instalace chrániček a optických kabelů
• Výkop a pokládka kabelových chrániček
• Kalibrace a hermetizace HDPE trubek a mikrotrubiček
• Instalace a montáž optických kabelů( svářecí automaty Fujikura, Ericsson)
• Zafuk standardních optických kabelů
• Záfuk mikrokabelů a svazků vláken
 

Instalační a montážní práce optických kabelů
• Výstavba optických přístupových a tranzitních tras.
• Výstavba optických sítí FTTx
• Výstavba optických sítí LAN
• Překládky optických tras
• Montáž optických spojek, optických rozvaděčů , svařování optických vláken
 

Měření optických tras
• Reflektometrická metoda – EXFO FTB 400,500 (SM, MM)
• Transmisní metoda (PM) – EXFO FOT 930 (SM, MM)
• Polarizační disperze
• Chromatická disperze
• Zpracování a měřících protokolů (ZDEPESOFT, ToolBox)

Servisní činnost
• Hotline 24/365 na základě SLA (RWE, Dial Telecom)
• Dozorování při souběhu a křížení s jinými sítěmi
• Jednání s místně příslušnými organizacemi
• Údržba nadzemních zařízení
• Preventivní měření DOK
• Aktualizace stávající kabelové dokumentace a měřících protokolů
• Opravy DOK
• Přeložky DOK

Technické vybavení servisních a montážních oblastí
• Měřící technika a montážní technika – optické reflektometry, transmisní metoda , PMD - EXFO FTB 400, 500, FOT930, FOT 600)
• Montážní technika - svářecí automaty Fujikura FPS 40, 60, Ericsson FSU 975
• Dopravní prostředky – montážní vozidla 4x 4 Mercedes, terénní vozidla
• Ostatní technika - minibagry, kabelové vleky
 

Obsazení jednotlivých oblastí v ČR
• Montážní skupiny servis a výstavba optických sítí umístěny ve čtyřech lokalitách příslušejícím jednotlivým provozům údržby - Praha, Brno, Ostrava, Písek. (Stříbro, Veselí nad Lužnicí)

Metalické rozvody


U metalických technologií navrhujeme a instalujeme kabeláže v souladu s nejnovějšími standardy.
Kabeláže standardně dodáváme jak v nestíněném, tak stíněném provedení, a to ve výkonnostním rozsahu třídy D, E a F, dle norem pro univerzální kabeláže.
Pro certifikaci používáme nejmodernější měřicí přístroje .


Projekční činnost
• Projekční a poradenská činnost v oblasti výstavby strukturované kabeláže
• Vypracování dokumentace skutečného provedení (DSP)
• Zpracování posudků stávajících metalických rozvodů na základě měření

Instalační a montážní práce
• Instalace metalických komponentů, jako jsou např. společnosti Tyco Electronics-AMP, Molex Company, SYSTIMAX Solutions a Schrack
• Pro certifikaci používáme nejmodernější měřicí přístroje společností FLUKE, Agilent Technologies a HEWLETT PACKARD .
 

Servisní činnost
• Hotline 24/365 na základě SLA
• Dozorování
• Údržba zařízení a sítí
• Preventivní měření kabeláží
• Aktualizace stávající kabelové dokumentace a měřících protokolů
• Opravy kabeláže
• Přeložky
 

Obsazení jednotlivých oblastí v ČR
• Montážní skupiny servis a výstavba metalických rozvodů jsou umístěny lokalitách příslušejícím jednotlivým provozům údržby - Praha, Brno, Ostrava, Písek. (Stříbro, Veselí nad Lužnicí)