Datové komory

Datové komory

Datová komora představuje modulární rozšiřitelný komorový systém. Umožňuje rozšíření či demontáž a následnou montáž na jiném místě. Datová komora může být vestavěná nebo samostatně stojící konstrukce složená z modulárních stěnových, podlahových a stropních elementů. Součástí bývá dveřní systém, kabelové průchodky, klimatizační a přetlaková šoupata, osvětlení, dvojitá podlaha. Konstrukce nabízí ochranu před ohněm, teplem, vodou, kouřem, prachem explozí, troskami, elektromagnetickým rušením, vandalismem, neautorizovaným přístupem.