Virtualizace

Virtualizace

Virtualizace představuje velice populární možnost optimalizovat celou infrastrukturu a díky vyššímu využití dostupných prostředků a oddělení virtuální a fyzické vrstvy nejen významně snižovat provozní i investiční náklady v ICT, ale zároveň dodávat ICT služby mnohem flexibilněji a s vyšší dostupností.

Virtualizace serverů Vám nabízí vyšší využití výkonu serverů i vyšší dostupnost. Umožňuje dosáhnout vysoké úspory nákladů a zároveň stabilnější a snáze řiditelný provoz. Změny a migrace ve virtuální infrastruktuře pak mohou probíhat výrazně pružněji, bezpečněji s minimálními nebo nulovými nároky na odstávky serverů. Provoz serverů je díky virtualizaci nezávislý na fyzickém zařízení.

Virtuální desktopy oproti klasickým PC představují levnější, bezpečnější a mnohem efektivněji spravovatelnou alternativu. Virtualizace aplikací Vám umožní balíčkování, distribuci aplikací, jednodušší patchování, upgrady i testování.

Virtualizace storage představuje možnost konsolidace, vyšší využití kapacity, efektivnější management, snadné replikace a migrace.       Pomocí virtualizace jsme schopni jeden zdroj (pod pojmem zdroj si můžeme představit celý server, případně jeho části – procesor, paměť, síťová karta, datové úložiště) využít pro více než jeden operační systém.

Virtuální architektura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aktivní prvky

V aktivních technologiích pro oblast datových komunikací se orientujeme na přední světové výrobce Cisco Systems a Hewlett-Packard. Náš tým vysoce kvalifikovaných odborníků je držitelem odborných certifikací a je schopen fundovaně navrhovat, instalovat a provozovat datové komunikace, vystavěné na těchto technologiích. Zároveň jsme připraveni poskytnout odborné konzultace, poradenství a servis, týkající se těchto technologií.

Serverové systémy

Bezchybně fungující serverové systémy jsou základem fungování podnikového informačního systému každé velikosti. Kromě základních služeb pro sdílení souborů, zařízení, adresaci (DHCP/DNS), distribuci aplikací a správu, implementujeme rozsáhlá řešení adresářových systémů, autentikace, poštovních systémů, nástrojů pro kooperaci, portálových řešení a dokumentových knihoven. V oblasti serverových systémů se společnost Vítkovice IT Solutions a.s. orientuje zejména na systémy značek CISCO, DELL a Hewlett-Packard. V naší nabídce naleznete jednak výkonné servery, ale i systémy pro ukládání dat. Naše řešení jsou vysoce škálovatelná, bezpečná, dostupná a založená na otevřených standardech. Jsou určena pro široký rozsah použití - od pracovních skupin až po nejnáročnější podnikové aplikace. S našimi zákazníky uzavíráme dlouhodobé servisní smlouvy na lokální i vzdálenou správu serverů. Dále pak navrhujeme komplexní serverové řešení v závislosti na požadavcích zákazníka, dlouhodobou optimalizaci nákladů a plánujeme jejich rozvoj do budoucna.  

Disková pole  

Již řadu let se projevuje trend konsolidace diskového prostoru do samostatných externích diskových polí a následného sdílení tohoto prostoru mezi servery. Tento trend se také hodně prolíná se současným trendem virtualizace serverů. Dalším důvodem použití pole je vytvoření větší diskové kapacity než se vyrábí v podobě samostatného disku. Disková pole využívají technologie RAID (Redundant Array of Independent Disks). V současné době jsou nejpoužívanější úrovně RAID 0,1, 5 a 6. Společnost Vítkovice IT Solutions a.s. má v této oblasti velké zkušenosti, které využívá při návrhu řešení diskových polí. Základním aspektem při návrhu diskového pole je použitá technologie komunikace mezi diskovým polem a servery. Pro velké nároky na rychlost a dostupnost dat, nabízíme řešení na technologii Fibre Channel. Další používanou technologií je iSCSI (komunikace používající LAN infrastrukturu). Mezi nové trendy můžeme zařadit i technologii FCoE. Prodáváme zařízení mnoha světových výrobců např. EMC, DELL, HP od nejmenších diskových systémů určené pro menší firmy až po vysoce specializovaná zařízení s vysokou dostupností.    

Zálohovací systémy  

Hlavním úkolem zálohovacích systémů je bezpečné zálohování a obnova dat jak pro lokální, tak pro vzdáleně připojené stanice a servery. Proces zálohování dat může být iniciován manuálně nebo automaticky dle nadefinovaných strategií. Charakteristikou dobré zálohovací strategie je jednoduchost použití, maximální využití času a jednoduchost obnovy dat. Další funkcí zálohovacích systémů je archivace, která umožňuje dlouhodobé uchování dat. Doba, po kterou je možné důležitá data uchovat, je v podstatě omezena životností použitých zálohových médií, což může v některých případech být více než sto let. Služby se orientují na návrh a realizaci spolehlivě fungujícího zálohovacího systému, včetně zálohovací politiky, plánu obnovy a konfigurace zálohovacích zařízení. Zálohování dat je realizováno v rámci dané lokality, mezi vzdálenými lokalitami i napříč kontinenty.