Analýza a návrh datových center

Analýza a návrh datových center

Informace bývají zpravidla ten nejcennější majetek společnosti, a proto by měla být uchovávána s maximální bezpečností. Nejvhodnějším prostředkem pro uložení informací je datové centrum. Jedná se o místa se zvláštním režimem a prostředím, které nabízí bezpečnost dat před jejich ztrátou nebo poškozením. Před vybudováním datového centra by měla proběhnout důkladná analýza a návrh, jak má takové centrum vypadat.

Nabízíme provedení analýzy potřeb zákazníka s přihlédnutím ke stávajícím softwarovým potřebám a jejich rozšiřování. Analýza by měla poskytnout podklad pro optimální návrh jaké datové centrum je nejvhodnější. Požadavky na softwarové vybavení, serverové řešení a ochranu před škodlivými kódy a neautorizovanými přístupy, rovnoměrné rozložení zátěže dílčích částí.

Návrh datového centra zohledňuje požadavky na bezpečnost infrastruktury v DC – neoprávněný vstup osob, ochrana při požáru, evidenci osob, zajištění nepřetržitého napájení, klimatizace a vzduchotechnika, monitoring DC, rozvody napájení, univerzální kabeláže, rozvaděče pro uložení serverů a aktivních prvků, datový přístup do prostoru datového centra, servery a aktivní prvky, softwarové vybavení.